تبلیغات
اسلام علیک یا ابا عبدالله الحسین
08:02 ب.ظ
390
رسول الله (ص)


سرعت غیبت در نابود کردن ثواب های بنده

از سرعت سوختن کاه در آتش بیشتر است

رسول الله (ص)
طبقه بندی: پیامک های مذهبی، مذهبی،