تبلیغات
اسلام علیک یا ابا عبدالله الحسین
12:36 ق.ظ
442
نمیاید چرا؟

دادگستر، دادگر، داور نمی آید چرا؟

باغبان باغ آور نمی آید چرا؟

بند قلب سوره کوثر نمی آید چرا؟

صبر دل آمد به سر، سرور نمی آید چرا؟

دیده بر در دوختم از در نمی آید چرا؟

آنکه باشد فرش پایش شهپر روح الامین

قائم آل عبا آن نکته دان و نکته بین

قامت سرو سرافرازش ستون کاخ دین

از برای کیفر کافر نمی آید چرا؟