تبلیغات
اسلام علیک یا ابا عبدالله الحسین
10:06 ب.ظ
471
محرم سال 93

اصغر که نسیم عشق مویش بوسید / خورشید ولایت سر و رویش بوسید

می خواست حسین تا ببوسد لب او / تیر آمد و زودتر گلویش بوسید

خدا یا مارو هم کربلایی کن