تبلیغات
اسلام علیک یا ابا عبدالله الحسین
07:17 ق.ظ
481
نرفتم کربلا اما!

نرفتم کربلا اما ! شندیم عالمی داره 

منو مهمون کنه هرکی از اون تربت کمی داره 

سلام ارباب خوب من دلم دتنگه برای تو 

برای گریه و مستی میون روضه های تو 

فقط از اشک تو روضه اس اگه من آبرو دارم 

بیا و کربلایی کن که منم آرزو دارم 

گرفتار غمت هستم بگی سو یم اسیرم کن

تورو جون حبیب آقا میون روضه پیرم کن 

حسین ای جام شیرینم حسین ای یار دیرینم 

دوعالم را ز کف دارم فقط روی تورو را بینم

چرا هرکی حرم رفته نمیخواسته برگرده 

چرا مجنون شده هرکی اذون صبح گوش کرده 

میگن فرقی نداره غریب یا آشنا باشی

میگن مهمون آقایی اگه پایین پا باشی 

میگن خیلی صفا داره ضریحش رو بغل کردن 

قسم میدن به فرزندش اونایی که پر از دردن 

صدای مادر زخمی میپیچه توی ایونش 

حسینم وا حسینم وای  فدای اسم مهضونش